EN EL

Αυτόνομα Και Υβριδικά Συστήματα

Αυτονομηθείτε ενεργειακά διασφαλίζοντας μόνιμα ενεργειακή επάρκεια και ασφάλεια χωρίς διακοπές και χωρίς περιορισμούς στην παραγόμενη ισχύ. Αν παράλληλα ή στη συνέχεια το επιθυμείτε, συνδεθείτε με το δίκτυο για να συμψηφίζετε κιλοβατώρες μέσω του Ενεργειακού Συμψηφισμού (Net Metering) ή για να πουλήσετε την επιπλέον ενέργεια.

Τι είναι

Τα πλήρως αυτόνομα συστήματα, φωτοβολταϊκά ή υβριδικά (φωτοβολταϊκά / αιολικά) δεν είναι διασυνδεδεμένα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης και τροφοδοτούν αποκλειστικά παροχές της επιχείρησης ή του νοικοκυριού.

μπαταρίες / συστοιχίες συσσωρευτών και είναι διαθέσιμη όταν μειώνεται ή μηδενίζεται η παραγωγή (π.χ. τη νύχτα στην περίπτωση των φωτοβολταϊκών και όταν επικρατεί άπνοια αν πρόκειται για αιολικά).

Πώς λειτουργούν

Τα μέρη από τα οποία αποτελείται ένα αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα είναι τα φωτοβολταϊκά πάνελ, ο ρυθμιστής φόρτισης, οι συσσωρευτές (μπαταρίες) και ο αντιστροφέας (inverter). Αν το σύστημα συμπληρώνεται από συμβατική γεννήτρια ή από ανεμογεννήτρια (υβριδικό σύστημα) απαιτείται η ύπαρξη φορτιστή μπαταριών, ο οποίος συχνά είναι ενσωματωμένος στον αντιστροφέα.

Τα Φωτοβολταϊκά πάνελ: Μετατρέπουν την ενέργεια του ήλιου σε ηλεκτρική ενέργεια, παράγοντας συνεχές ρεύμα (DC – direct current). Στα αυτόνομα συστήματα τα φωτοβολταϊκά πλαίσια συνδέονται με ένα σύστημα ελέγχου της φόρτισης των συσσωρευτών (μπαταριών) που ονομάζεται ρυθμιστής φόρτισης.

Ρυθμιστές φόρτισης (controllers): Οι ρυθμιστές φόρτισης αποτελούν ένα βασικό κέντρο ελέγχου του αυτόνομου συστήματος και συνδέονται με τα φωτοβολταϊκά πάνελ και τις μπαταρίες, εξασφαλίζοντας τη σωστή “συνεργασία” των δύο. Μετατρέπουν τα χαρακτηριστικά του ρεύματος (τάση, ένταση) που λαμβάνουν από τις συστοιχίες των πάνελ με τρόπο τέτοιο που να είναι κατάλληλα για τα χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές των μπαταριών, αποσυνδέουν τις μπαταρίες όταν έχει επιτευχθεί η μέγιστη φόρτιση, ενώ ενσωματώνουν “έξυπνες” λειτουργίες βελτιστοποίησης και εξισορρόπησης

Συσσωρευτές (μπαταρίες): Συνδέονται με το ρυθμιστή φόρτισης και αποτελούν την “αποθήκη” της ηλεκτρικής ενέργειας που θα καταναλώσουν οι συσκευές του καταναλωτή. Τα χαρακτηριστικά τους (τάση, χωρητικότητα του συστήματος των συσσωρευτών κτλ.) εξαρτώνται από τις ανάγκες του καταναλωτή. Για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ηλεκτρικό ρεύμα των συσσωρευτών από την ηλεκτρική εγκατάσταση, οι μπαταρίες θα πρέπει να συνδεθούν με έναν αντιστροφέα (inverter) που θα μετατρέπει το συνεχές ρεύμα σε εναλλασσόμενο. 

Αντιστροφέας (Inverter): Ο αντιστροφέας συνδέεται με τις μπαταρίες και μετατρέπει το συνεχές ρεύμα (DC) που λαμβάνει από αυτές σε εναλλασσόμενο (AC), με τάση και συχνότητα κατάλληλη για χρήση από τις συσκευές του καταναλωτή. Το ρεύμα του αντιστροφέα περνάει από τον πίνακα και τροφοδοτεί τελικά την ηλεκτρική εγκατάσταση του καταναλωτή

Πότε προτιμάται

Τα αυτόνομα συστήματα αποτελούν λύση όταν δεν υπάρχει η επιθυμία ή η δυνατότητα σύνδεσης με το δίκτυο λόγω απόστασης ή τεχνικών εμποδίων και δεν μπορεί να εφαρμοστεί Εικονικός Ενεργειακός Συμψηφισμός (virtual net metering).

Επίσης, όταν τα μέγιστα όρια παραγόμενης ισχύος δεν ικανοποιούν τις ενεργειακές ανάγκες της μεμονωμένης επιχείρησης ή του νοικοκυριού, καθώς στα αυτόνομα συστήματα δεν υφίστανται περιορισμοί παραγωγής.

Ακόμα, όταν αποτελεί πρωταρχικό μέλημα της επιχείρησης ή του νοικοκυριού η ενεργειακή ασφάλεια και οι προστασία από διακοπές ηλεκτροδότησης καθώς και σε περιπτώσεις κτηρίων που χρησιμοποιούνται εποχιακά και έχουν μικρές ανάγκες, όπως π.χ. θερινές εξοχικές κατοικίες.

Τα αυτόνομα συστήματα μπορούν να υλοποιηθούν οπουδήποτε, χωρίς περιορισμούς ακολουθώντας τα Ευρωπαϊκά τυποποιημένα πρότυπα ασφάλειας και απόδοσης.

Υβριδικά Συστήματα

Τα υβριδικά συστήματα συνδυάζουν περισσότερες από μια τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ (π.χ. ηλιακά και αιολικά συστήματα) με στόχο την ομαλότερη παροχή ενέργειας. Για παράδειγμα, μπορεί να εφαρμοστεί μια λύση με συνδυασμό φωτοβολταϊκών και μικρών ανεμογεννητριών, ώστε η παραγωγή να μην εξαρτάται μόνο από την ηλιοφάνεια και να μη μηδενίζεται το βράδυ.

Αυτόνομα με Σύνδεση

Τα αυτόνομα συστήματα ΑΠΕ με μπαταρίες, μπορούν να συνδυαστούν με διασύνδεση στο δίκτυο ηλεκτροδότησης και συμμετοχή σε καθεστώς Ενεργειακού Συμψηφισμού καλύπτοντας τις αναγκαίες ή ευαίσθητες παροχές της επιχείρησης ή του νοικοκυριού και διαχέοντας ταυτόχρονα την περίσσεια ενέργειας στο δίκτυο για περεταίρω μείωση ή μηδενισμό του κόστους του ρεύματος.

Αυτή η ευέλικτη λύση προτιμάται όταν υπάρχουν ευαίσθητες εγκαταστάσεις (π.χ. ψυγεία σε επιχειρήσεις εμπορίας τροφίμων, ιατρικά μηχανήματα και όργανα σε οργανισμούς υγείας) για τα οποία απαιτείται η μέγιστη ενεργειακή ασφάλεια, ενώ επιδιώκεται ταυτόχρονα η συμπαραγωγή ενέργειας και διάθεσή της στο δίκτυο, ώστε να συμψηφίζεται με την κατανάλωση της συγκεκριμένης  παροχής ή άλλης συνδεδεμένης παροχής.

Εγκατάσταση – Υλοποίηση

Η εγκατάσταση αυτόνομων φωτοβολταϊκών συστημάτων παραγωγής ενέργειας προϋποθέτει εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία καθώς πρέπει να διασφαλιστεί τόσο η σωστή και ασφαλής σύνδεση των συσσωρευτών και του αντιστροφέα, όσο και η βέλτιστη απόδοση του συστήματος συνολικά. Έτσι είναι ιδιαίτερα σημαντική η επιλογή αξιόπιστων προμηθευτών και ειδικών συνεργείων.

Ακόμα, απαιτείται σωστός σχεδιασμός από την αρχή για να προβλεφθούν μελλοντικές ανάγκες όπως επέκταση ή διασύνδεση με το δίκτυο. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην προσφορά πιστοποιημένων προϊόντων από κορυφαίους Ευρωπαίους προμηθευτές, ενώ η εμπειρία μας στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων από το 2008 εξασφαλίζει την εμπειρία και εξειδίκευση των εγκαταστατών μας.  

Μπαταρίες και Συστοιχίες

Οι μπαταρίες χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση ενέργειας και την ακόλουθη διάθεσή της σε ώρες μειωμένης ή μηδενικής παραγωγής (π.χ. τη νύχτα). Οι συστοιχίες μπαταριών τοποθετούνται με πρακτικό τρόπο στους χώρους ενός κτηρίου που θέλει να προχωρήσει σε μερική ή ολική ενεργειακή αυτονόμηση, αποθηκεύοντας και παρέχοντας στη συνέχεια ηλεκτρική ενέργεια στις εγκαταστάσεις του σπιτιού ή της επιχείρησης.

Ο τύπος των μπαταριών που θα επιλεχθεί, οι προδιαγραφές και η ποσότητά τους εξαρτώνται από τα χαρακτηριστικά της εγκατάστασης και τις ανάγκες της επιχείρησης ή του νοικοκυριού.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να πραγματοποιηθεί μια συνολική μελέτη των χαρακτηριστικών των κτηρίων και των εγκαταστάσεων καθώς και μια σωστή  θεώρηση των τωρινών και μελλοντικών αναγκών των ενδιαφερόμενων για να αποφευχθούν τεχνικές αστοχίες και μελλοντικά κόστη για μετατροπές ή επανασχεδιασμό.

Μικρές Ανεμογεννήτριες

Οι μικρής ισχύος παραγωγής ανεμογεννήτριες αποτελούν την καλύτερη λύση για ένα αυτόνομο υβριδικό σύστημα, αλλά μπορούν να συνδυαστούν με φωτοβολταϊκά συστήματα και σε εγκαταστάσεις παραγωγής που συμμετέχουν σε ενεργειακό συμψηφισμό, απλό (net metering) ή εικονικό (virtual net metering).

Ακόμα, σε καθεστώς συμψηφισμού μπορούν να εφαρμοστούν και ανεξάρτητα, συνήθως δεν προτείνεται όμως η αποκλειστική χρήση τους σε αυτόνομα συστήματα, καθώς σε συνθήκες παρατεταμένης άπνοιας ή ασθενών ανέμων δεν μπορούν να εξασφαλίσουν ενεργειακή ασφάλεια. Εξαίρεση μπορεί να αποτελέσουν εγκαταστάσεις π.χ. σε μικρές εξοχικές κατοικίες προσωρινής διαμονής σε περιοχές με αξιόπιστο αιολικό δυναμικό.

Οι μικρές ανεμογεννήτριες, σε σχέση με τις μεγάλες, έχουν απλούστερες απαιτήσεις συντήρησης λόγω σχετικά μικρού ύψους και ευκολότερα προσβάσιμων μηχανικών μερών, ενώ δεν διαταράσσουν το τοπίο και η εγκατάστασή τους είναι απλούστερη.

Παραδείγματα

Μια επιχείρηση διανομής και εμπορίας νωπών τροφίμων με ψυγεία και μεγάλη κατανάλωση και κόστος ρεύματος επιθυμεί να εγκαταστήσει σύστημα αυτοπαραγωγής και να συμψηφίζει παραγωγή και κατανάλωση (net metering) μειώνοντας σημαντικά τα έξοδα για λογαριασμούς ρεύματος. Ταυτόχρονα πρέπει να διασφαλίσει τη συνεχή παροχή και τροφοδοσία και να προστατευτεί από διακοπές και αυξομειώσεις της τάσης.

Η προοπτική εγκατάστασης γεννήτριας πετρελαίου αποτελεί ακριβή και περιβαλλοντικά και οικονομικά ασύμφορη λύση, λόγω του κόστους των καυσίμων, της συσσώρευσης  των εξόδων και της μη απόσβεσης της αρχικής επένδυσης.

Έτσι, προκρίνεται η λύση του συνδυασμού αυτόνομου συστήματος και συμμετοχής σε ενεργειακό συμψηφισμό (net metering), καθώς με αυτό τον τρόπο αίρονται οι περιορισμοί στην παραγόμενη ισχύ, εξασφαλίζεται η ομαλή τροφοδοσία των εγκαταστάσεων με ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ τόσο το αυτόνομο σύστημα όσο και η συμμετοχή σε ενεργειακό συμψηφισμό αποσβένουν γρήγορα το αρχικό κόστος επένδυσης, παράγοντας στη συνέχεια καθαρό οικονομικό και περιβαλλοντικό  όφελος για την επιχείρηση.

Υπόψη μπορούν να ληφθούν και τα πρόσθετα έμμεσα οφέλη που αφορούν στην εικόνα και ταυτότητα περιβαλλοντικής και κοινωνικής υπευθυνότητας της επιχείρησης που θα την κάνει να ξεχωρίζει στον κλάδο και την προστιθέμενη αξία που μπορεί να παραχθεί μέσα από το πράσινο μάρκετινγκ (green marketing)

Νομοθεσία

Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής συγκεκριμένη εθνική νομοθεσία που να ρυθμίζει την εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ. Τα αυτόνομα συστήματα μπορούν να υλοποιηθούν οπουδήποτε, χωρίς να υφίστανται οποιουδήποτε τύπου περιορισμοί. Εφαρμόζονται οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί σχετικά με την ασφάλεια και την τυποποίηση των υποσυστημάτων.

Ο ιδιοκτήτης ενός αυτόνομου συστήματος παραγωγής από ΑΠΕ (π.χ. φωτοβολταϊκού) απλά ενημερώνει ότι το κτίριο ηλεκτροδοτείται εξ’ ολοκλήρου από το συγκεκριμένο αυτόνομο φωτοβολταϊκό και υποβάλλεται η προβλεπόμενη από τους κανονισμούς Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου (ΥΔΕ) όπου φαίνεται ο τρόπος ρευματοδότησης της εγκατάστασης σχεδιασμένος κατά το Ευρωπαϊκό Πρότυπο CENELEC.

Δείτε εδώ τη σχετική υπουργική απόφαση

https://www.e-forosimv.gr/details.asp?ID=8829&cat=1

Υλοποίησε την ιδέα σου!

Περίγραψέ μας την ιδέα σου και θα επικοινωνήσουμε μαζί σου για να συζητήσουμε πώς μπορεί να υλοποιηθεί

Στοιχεία Επικοινωνίας

Ενδιαφέρομαι για Επενδύσεις σε ΑΠΕ

Στοιχεία Επικοινωνίας