EN EL

PRIMAL

GREEN

& SUSTAINABLE

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Υποστηρίζοντας  σημαντικές επιχειρήσεις της περιοχής μας και ιδιώτες, καθιερώνουμε τον όρο Primal Green Consulting και ανοίγουμε το δρόμο για δράσεις πράσινης επιχειρηματικότητας. Παρέχουμε λύσεις για τη διαχείριση της ενέργειας και των φυσικών πόρων εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση  μέσα από επιχορηγούμενα προγράμματα.

 • Σχεδιασμός στρατηγικών αειφόρου ανάπτυξης – sustainable development planning
 • Green Marketing
 • Δράσεις Εταιρικής Ευθύνης
 • Sustainable Green Living Systems –  Primal Eco Smart Housing

Η εξειδίκευσή μας στις λύσεις παραγωγής πράσινης ενέργειας, ενεργειακής εξοικονόμησης και σχεδιασμού αειφορίας συνδυάζεται με την εμπειρία της Primal Consulting από το 2005 στον Επιχειρηματικό Σχεδιασμό, στην παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών και στη σύνταξη μελετών για ένταξη σε εθνικά και ευρωπαϊκά Προγράμματα Ενισχύσεων. Έτσι έχουμε τη δυνατότητα μέσα από την Primal Green & Sustainable να σας προσφέρουμε τις Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Ανάπτυξης Επιχειρήσεων, συνδυάζοντας την εξειδικευμένη γνώση μας στο νέο επιχειρηματικό πρότυπο της Αειφορίας και της Πράσινης Μετάβασης, την εμπειρία μας στην Ανάπτυξη Επιχειρήσεων και Συνεργειών  και την επιτυχία μας στην ένταξη επιχειρήσεων σε Προγράμματα Ενισχύσεων και σε Δράσεις Καινοτομίας.

Σχεδιασμός στρατηγικών αειφόρου ανάπτυξης - sustainable development planning

Η αειφόρος ανάπτυξη προϋποθέτει τη συγκέντρωση περιβαλλοντικών, τεχνολογικών και κοινωνικών πληροφοριών και το στρατηγικό σχεδιασμό σε οικονομικό και τεχνικό επίπεδο. Ο σχεδιασμός στρατηγικών αειφόρου ανάπτυξης περιλαμβάνει:

Την ανάλυση των αναγκών σε φυσικούς πόρους και ενέργεια

Τη βελτιστοποίηση της χρήσης φυσικών πόρων ώστε να προκρίνονται οι λύσεις εκείνες που ελαχιστοποιούν ταυτόχρονα το κόστος για την επιχείρηση / συνεταιρισμό και για το περιβάλλον

Το σχεδιασμό πράσινων ενεργειακών λύσεων με τη μέγιστη εξοικονόμηση στην κατανάλωση και με αρνητικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, με ταυτόχρονο οικονομικό όφελος και μείωση του κόστους 

Την ανάλυση της βέλτιστης και δίκαιης διάχυσης των θετικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην επιχείρηση και στην τοπική κοινότητα

Green Marketing

Μέσα από την Primal – Green & Sustainable αναπτύσσουμε προγράμματα που συνδυάζουν τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των επιχειρήσεων με πραγματικά και χειροπιαστά  οφέλη – σε επίπεδο οικονομικό, οικολογικό, κοινωνικό, φήμης, ταυτότητας και αναγνωρισιμότητας της επιχείρησής σας.

Για εμάς η αειφορία δε μπορεί να είναι ένας αόριστος όρος που χρησιμοποιείται απλά για σκοπούς επικοινωνίας. Στόχος μας είναι πάντοτε η πραγματοποίηση παρεμβάσεων που αποδεδειγμένα μειώνουν τόσο το οικονομικό όσο και το περιβαλλοντικό κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων, με μακροχρόνιο σχεδιασμό, ώστε να αυξάνουμε την ανθεκτικότητα και την προσαρμοστικότητά τους. Οι Ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης που καλύπτουν όλα τα στάδια του green marketing συμβάλλουν στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της επιχείρησής σας

Δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Οι δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την επιτυχημένη διάδραση της επιχείρησης με την κοινότητα μέσα στην οποία δραστηριοποιείται. Μέσα από την Primal, και με οδηγό το όραμά μας για μία αειφόρο επιχειρηματικότητα, εντοπίζουμε τις ανάγκες της κοινότητας και σχεδιάζουμε μαζί δράσεις από τις οποίες επωφελείται τόσο η επιχείρηση μέσα από την προβολή και τη δικτύωσή της, όσο και η ευρύτερη τοπική κοινωνία προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης μέσα από την αειφορία.    

Sustainable Green Living Systems - Primal Eco Smart Housing

Μέσα από το Primal Eco Smart Housing σχεδιάζουμε, υλοποιούμε και παραδίδουμε οικιστικά projects με ενεργειακά αυτόνομες βιοκλιματικές κατοικίες κατασκευασμένες με τοπικά φυσικά υλικά και πλήρως ενσωματωμένες στο φυσικό περιβάλλον, στις οποίες ενσωματώνουμε έξυπνα συστήματα αυτοπαραγωγής και εξοικονόμησης για βέλτιστη διαχείριση της ενέργειας και των φυσικών πόρων.

Η κατασκευή και διαμόρφωση κτιρίων εντάσσεται σε ένα δυναμικό πλέον, πράσινο περιβάλλον με επιτακτική την εφαρμογή τεχνολογικών καινοτομιών, προκειμένου να διασφαλιστεί υγιεινή, εναρμονισμένη με τη φύση διαβίωση ,ενεργειακή εξοικονόμηση αυτονομία, αειφορία.

Λαμβάνοντας υπόψιν παράγοντες όπως:

 • Παγκόσμια κλιματική αλλαγή
 • Περιβαλλοντική επιβάρυνση από τη χρήση ορυκτών καυσίμων
 • Αυξανόμενες ανάγκες για κατανάλωση ενέργειας
 • Ενεργειακή κρίση – άνοδος τιμής ορυκτών καυσίμων και – αυξανόμενο κόστος αγοράς ενέργειας
 • Την παγκόσμια τάση προς μια πιο καθαρή, ανανεώσιμη πηγή ενέργειας
 • Η ηλιακή ενέργεια αποτελεί ανεξάντλητη πηγή– αυξημένα επίπεδα ηλιοφάνειας στην Ελλάδα
 • Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
 • Περιβαλλοντική συνείδηση – επιδιωκόμενος χαμηλός περιβαλλοντικός αντίκτυπος
 • Νέους ευρωπαϊκούς κανονισμούς για μείωση της σπατάλης ενέργειας – ενεργειακή απόδοση κτιρίων – ενεργειακή ανεξαρτησία
 • Ανάγκη δημιουργίας συνεργειών,

παρέχουμε συμβουλευτική, προτείνουμε και σχεδιάζουμε συστήματα αειφόρου και πράσινης διαχείρισης για την υγιή και αρμονική διαβίωση του Ανθρώπου μέσα στην κοινότητα.

Το Primal eco Smart Housing συνδυάζει την κατασκευή, με φυσικά δομικά υλικά, κτιρίων εναρμονισμένων στο περιβάλλον, που ενσωματώνουν συστήματα ενεργειακής εξοικονόμησης- αυτονομίας ,έξυπνους αυτοματισμούς, υποστηρίζουν την ηλεκτροκίνηση , σέβονται τον Άνθρωπο.

Πλεονεκτήματα

 • Η χρήση των τοπικών φυσικών πρώτων υλών από τη γη ελαχιστοποιεί την ανάγκη μεταφοράς βαρέων υλικών, αποτρέποντας με αυτό τον τρόπο την εκπομπή μεγάλης ποσότητας αερίων του θερμοκηπίου.
 • Η φυσική δόμηση χρησιμοποιεί γη από το άμεσο υπέδαφος, αφήνοντας το έδαφος αδιατάρακτο. Η ποσότητα χώματος που μπορεί να σκαφτεί για το φυσικό κλιματισμό των σπιτιών μέσω γεωθερμίας χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη για το οικοδομικό μίγμα και δεν καταλήγει ως απόβλητο σε χωματερές αδρανών υλικών ή στη φύση.
 • Τα σπίτια με φυσική δόμηση αναπνέουν όπως και η γη πάνω στην οποία οικοδομούνται, διατηρώντας σωστές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας στο εσωτερικό.
 • Το μικροκλίμα που δημιουργείται από τον περιβάλλοντα μεσογειακό κήπο – οικοσύστημα προσφέρει σε όλες τις εποχές του χρόνου μια ευχάριστη ατμόσφαιρα διαβίωσης μέσω της κλιματικής άνεσης
 • Οι φυσικές κατοικίες σχεδιάζονται ώστε να περιλαμβάνουν την τεχνολογική υποδομή για την ικανοποίηση όλων των σύγχρονων αναγκών και σύμφωνα με τις επιθυμίες και τον τρόπο ζωής των μελλοντικών κατοίκων τους.
 • Ενσωματώνονται έξυπνα συστήματα για τη βέλτιστη διαχείριση της ενέργειας, αυτοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με υψηλής τεχνολογίας και απόδοσης φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα ελέγχου, λύσεις φόρτισης και διαχείρισης ηλεκτρικών οχημάτων και οικολογικής μετακίνησης καθώς και πράσινες τεχνολογίες θέρμανσης, κλιματισμού και φωτισμού.
 • Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες, μηχανικοί και αρχιτέκτονες, βελτιστοποιούν την αντοχή, αντισεισμικότητα, στεγανότητα και βιοκλιματικότητα των κατοικιών στο στάδιο του σχεδιασμού και τη συμμόρφωσή τους με όλα τα πρότυπα ασφάλειας και τους ισχύοντες αυστηρούς οικοδομικούς κανονισμούς.
 • Το συνεργείο που αναλαμβάνει την κατασκευή εξειδικεύεται στις τεχνικές φυσικής δόμησης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με μεγάλη εμπειρία σε ευρωπαϊκές χώρες της Μεσογείου με παρόμοια κλιματικά και εδαφικά χαρακτηριστικά.
 • Σε συνεργασία με τους επιστημονικούς υπεύθυνους κατά τη φάση τόσο του σχεδιασμού όσο και της επίβλεψης / υλοποίησης, προσδιορίζονται ο βιοκλιματικός προσανατολισμός, η βέλτιστη σύνθεση του φυσικού μείγματος της γης, οι σωστές τεχνικές και υλικά θεμελίωσης και υποστήριξης, η σωστή κατασκευή των ανοιγμάτων και η σωστή εγκατάσταση της υποδομής για τα έξυπνα συστήματα και τα φωτοβολταϊκά συστήματα αυτοπαραγωγής.
 • Χρησιμοποιείται με το βέλτιστο τρόπο ο υπάρχων περιβάλλον χώρος, με εργασίες ήπιας διαμόρφωσης και φύτευσης που δε διαταράσσουν την ισορροπία του τοπίου και του οικοσυστήματος, αλλά ενισχύουν ακόμα περισσότερο την οικολογική δυναμική συμβίωση των οργανισμών και τα επιθυμητά μικροκλιματικά χαρακτηριστικά του.
 • Ο συνδυασμός της εξειδίκευσης και επιστημονικής κατάρτισης με τις πρακτικές γνώσεις και εμπειρία που προσφέρουμε πραγματοποιεί το άλμα από το παραδοσιακό χωμάτινο σπίτι στη σύγχρονη βιοκλιματική οικολογική κατοικία.

Μελέτη και Υλοποίηση

Η μελέτη, ο σχεδιασμός και η τελική κατασκευή των κτηρίων και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου ακολουθούν μια ενιαία διαδικασία στην οποία βρίσκουν εφαρμογή η εμπειρία μας στη μελέτη, στο σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και στη χρηματοδότηση μέσα από το Primal Green Consulting, στην υλοποίηση έργων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, στην εφαρμογή συστημάτων βελτιστοποίησης της χρήσης των πόρων και τη συνεργασία με εξειδικευμένους μηχανικούς πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και με συνεργεία που έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στη φυσική δόμηση με χρήση τοπικών υλικών.

Το αποτέλεσμα είναι ένα έργο που παραδίδεται ολοκληρωμένο, με το κλειδί στο χέρι και έτοιμο να κατοικηθεί, αποτελώντας ,παράλληλα, μια εξαιρετική επένδυση με πολλαπλά περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη.

Υλοποίησε την ιδέα σου!

Περίγραψέ μας την ιδέα σου και θα επικοινωνήσουμε μαζί σου για να συζητήσουμε πώς μπορεί να υλοποιηθεί

Στοιχεία Επικοινωνίας

Ενδιαφέρομαι για Επενδύσεις σε ΑΠΕ

Στοιχεία Επικοινωνίας